Om Grefstad Bygg AB

Grefstad Bygg AB bildades år 2009 av Lars Grefstad.
Företaget ägnar sig främst åt att utöfra större entreprenader inom murnings- och putsningsarbete. Företaget utför också ställningsentreprenader.